- Sednica skupstine akcionara
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
- Izveštaj o bitnom dogadaju-Vanredna Skupština akcionara
- Odluke Skupštine akcionara 13.06.2016.
- Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara 2015.
- Godišnji finansijski izveštaj 2015.
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2015. godini
- Izveštaj sa Skupštine akcionara 11.06.2015.
- Odluka o sazivanju Skupštine akcionara 11.06.2015.
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2014. godini
- Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu
- Izveštaj sa skupštine akcionara 10.06.2014.
- Odluka o sazivanju Skupštine-10.06.2014.
- Godisnji dokument o objavljenim informacijama u 2013. godini
- Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu
- Izveštaj sa skupštine akcionara 25.06.2013.
- Odluka o sazivanju Skupštine-25.05.2013.
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2012.
- Godišnji finansijski izveštaj (2012)
- Statut i osnivački akt
- Obaveštenje - održana skupština sa odlukama
- Odluka o usklađivanju osnivačkog akta sa odredbama zakona
- Odluka o promeni člana 42. Statuta
- Izveštaj sa skupštine
- Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2011
- Skupština akcionara
- Finansijski izveštaj

 

UTP Kaštel EČKA AD • Novosadska 7 • 23203 Ečka, Srbija • Tel.: +381 (0)23 554-800 +381 69 869 75 20office@kastelecka.com

Design by